Historia

Historia

Marek Kotański

Stowarzyszenie MONAR oficjalnie zarejestrowane w 1981 roku jest organizacją pozarządową, apolityczną, działającą na terenie całej Polski. MONAR to zintegrowany, profesjonalny, nowoczesny i wieloaspektowy system przeciwdziałania narkomanii, bezdomności i zagrożeniom społecznym oraz niesienie szeroko rozumianej pomocy osobom pozostającym w trudnej sytuacji życiowej – samotnym, chorym ma AIDS, skrzywdzonym przez los. Jedna z większych organizacji tego typu – w 2005 roku z pomocy stacjonarnej oferowanej przez MONAR skorzystało ponad 26 700 osób, w poradniach i punktach konsultacyjnych udzielono 132 626 porad. Bazę Stowarzyszenia ośrodek dla osób uzależnionych utworzony w październiku 1978 r. przez Marka Kotańskiego w Głoskowie i nazwany MONAREM dał początek systemowi oddziaływań pomocowych skierowanych do osób uzależnionych, opartych na założeniach wspólnot terapeutycznych. Stał się także początkiem nowego Ruchu Społecznego na rzecz przeciwdziałania narkomanii, a od 1981 organizacji zarejestrowanej w Sądzie pod nazwą Stowarzyszenie MONAR. Marek Kotański – twórca i duchowy przywódca organizacji, pełnił funkcję przewodniczącego Zarządu Głównego MONAR w okresie od 1981 do 2002 roku. Z zawodu był psychologiem, człowiekiem rozmiłowanym w ludziach, którym poświęcił całe swoje zawodowe życie. W stowarzyszeniu pracuje 680 osób (w tym 499 zatrudnionych na podstawie umowy o pracę) m.in. psychologowie, pedagodzy, lekarze, specjaliści i instruktorzy terapii uzależnień. W działalność Stowarzyszenia jest także zaangażowanych 186 wolontariuszy. Około 40 % kadry merytorycznej Stowarzyszenia stanowią neofici MONARU. Stowarzyszeniem kieruje 7 – osobowy Zarząd Główny wybierany przez Walny Zjazd Członków Stowarzyszenia. Członkowie Zarządu reprezentują różne nurty działań MONARU, posiadają wieloletnią praktykę w prowadzeniu placówek i projektów. Stowarzyszenie MONAR prowadzi 16 Oddziałów Regionalnych w całej Polsce. Zrzesza razem 524 członków, spośród których wielu zostało odznaczonych przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polski odznaczeniami państwowymi, odznaczeniami resortowymi i innymi nagrodami za całokształt pracy na rzecz ludzi najbardziej potrzebujących.

Monar Ostrołęka

MONAR Ostrołęka podwórkoW 1983 roku władze miasta Ostrołęka dostrzegły problem narkomanii w mieście. Dlatego też, zwrócili się o pomoc do Marka Kotańskiego. Dla MONARU przekazany został budynek dawnego przedszkola w centrum miasta. Pierwotnym założeniem była pomoc młodzieży z samego miasta. Następnie stwierdzono, że taki układ nie zdaje egzaminu i ośrodek został przekształcony dla osób spoza Ostrołęki. A uzależnionych z miasta kierowano do innych ośrodków. Pierwszym kierownikiem ośrodka była pani Irena Bartman a po roku Magdalena Bednarczuk. Terapeutami byli Wiesia Wołosz, Alina Ciupa, Hania Drzewiecka i paraprofesjonaliści (neofici MONARU) Mariusz Janiszewski, Edmund Zgorzelany i Piotr Bendiuk. W początkach istnienia ośrodka co 2 tygodnie na główne społeczności przejeżdżał sam Marek Kotański.